94AB,找到 589174 条结果,当前1 - 10,用时0.1770101 秒

疳疾

疳疾矇 证名。指引起双目昏矇,视物模糊。因疳热上犯于目所致。治法参见疳条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

疳疾

疳疾矇 证名。指引起双目昏矇,视物模糊。因疳热上犯于目所致。治法参见疳条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:48:59 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 疳疾目矇 2009-01-06

疳疾

疳疾 病名。即、小儿疳眼。见广州中医学院主编《中医眼科学讲义》。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

疳疾

廖品正.中医眼科学[M].上海:上海科学技术出版社,2016:132-134.。又称小儿疳眼(见《卫生宝鉴》卷十)、(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小

分类:医学百科 > 疳疾上目 2019-01-09

疳疾

疳疾 出《颅囟经》。即疳。详该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

疳疾

疳疾 出《颅囟经》。即疳。详该条。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:48:59 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 疳疾 2009-01-06

疳疾

猪联贴1两。 制法 猪联贴焙干,和上药共为细末。 功能主治 小儿疳疾。 用法用量 猪联贴,即猪脾脏。 摘录 《沈绍九医话》 最后修订于 2009年12月4日 星期五 22:31:17 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 疳疾散 2009-12-04

[卷四·列证]疳疾

者,干而瘦也。由小儿禀赋气血虚弱,脏腑柔脆,或乳食过饱,或肥甘无节,停滞中 脘,传 化迟滞,肠胃渐伤,则生积热,热盛成疳,则消耗气血,煎灼津液。凡疳疾初起,尿如米泔 ,午后潮热,或因吐泻疟痢,日久失治,以及久热、久汗、久咳、久疮,

分类:中医古籍 > 《厘正按摩要术》 2004-04-10

[卷之六]疳疾

小儿油腻生冷,乳食太过,则脾胃不能营运,疳疾之证成矣。或因缺乳,饮食太早而成。则 腹大青筋,大便溏泄,小便白色,上热口臭,发竖毛焦,四肢瘦怯。甚而项小脚弱,涩白膜, 耳鼻生疮,尤有丁奚、哺露、无辜等疳,皆由微渐而起。治宜消积、除

分类:中医古籍 > 《简明医彀》 2004-04-10

[卷之六]疳疾

小儿油腻生冷,乳食太过,则脾胃不能营运,疳疾之证成矣。或因缺乳,饮食太早而成。则 腹大青筋,大便溏泄,小便白色,上热口臭,发竖毛焦,四肢瘦怯。甚而项小脚弱,涩白膜, 耳鼻生疮,尤有丁奚、哺露、无辜等疳,皆由微渐而起。治宜消积、除

分类:中医古籍 > 《简明医彀》 2004-04-10