94AB,找到 1698 条结果,当前1 - 10,用时0.123007 秒

小儿疳眼外障

又称小儿疳眼(见《卫生宝鉴》卷十)、疳毒眼(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小儿疳伤眼目(见《银海精微》)、疳病攻眼症(见路际平《眼科临症笔记》)、疳疾上目(见

分类:医学百科 > 小儿疳眼外障 2019-01-09

小儿疳眼外障

小儿疳眼外障 病名。出《秘传眼科龙木论》。即小儿疳眼。详该条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母X > 2006-01-12

[卷之六]七十一·小儿疳眼外障

初患之时。皆因脑热。头有疮。或因雀多时。泻痢潜冲。疼痛泪出难开。膈间热。肝风入。初患之时。时 时痒涩。眉咬甲揉鼻。致令翳生。赤肿疼痛,泪出难开。膈硬。白膜遮满。怕日。合面而卧。不喜抬头。此疾不宜烧 炙头面。恐损眼目。尤忌点药。宜服杀

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[卷之六]七十一·小儿疳眼外障

初患之时。皆因脑热。头有疮。或因雀多时。泻痢潜冲。疼痛泪出难开。膈间热。肝风入。初患之时。时 时痒涩。眉咬甲揉鼻。致令翳生。赤肿疼痛,泪出难开。膈硬。白膜遮满。怕日。合面而卧。不喜抬头。此疾不宜烧 炙头面。恐损眼目。尤忌点药。宜服杀

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

小儿疳眼

小儿疳眼 病证名。见《秘传眼科龙木论》。又名疳毒眼疳疾上目小儿疳眼外障疳病攻眼症等继发于小儿疳积,多因脾胃亏损,精血不足,目失濡养,肝热上攻所致。症见眼部干涩羞明,黑睛生翳,溃穿可成蟹精、旋螺突起,甚至眼球枯萎失明。相当于角膜

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母X > 2006-01-12

小儿疳眼

《卫生宝鉴》卷十)、疳毒眼(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小儿疳伤眼目(见《银海精微》)、疳病攻眼症(见路际平《眼科临症笔记》)、疳疾上目(见广州中医学院主编

分类:医学百科 > 小儿疳眼 2019-01-09

疳积上目·脾虚虫积证

又称小儿疳眼(见《卫生宝鉴》卷十)、疳毒眼(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小儿疳伤眼目(见《银海精微》)、疳病攻眼症(见路际平《眼科临症笔记》)、疳疾上目(见

分类:医学百科 > 疳积上目·脾虚虫积证 2019-01-09

疳积上目·湿热犯目证

又称小儿疳眼(见《卫生宝鉴》卷十)、疳毒眼(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小儿疳伤眼目(见《银海精微》)、疳病攻眼症(见路际平《眼科临症笔记》)、疳疾上目(见

分类:医学百科 > 疳积上目·湿热犯目证 2019-01-09

疳积上目·脾肾阳虚证

又称小儿疳眼(见《卫生宝鉴》卷十)、疳毒眼(明·倪维德《原机启微》)、疳眼(出《龙木论》)、疳涩眼(出《儒门事亲》)、小儿疳眼外障(出《秘传眼科龙木论》)、小儿疳伤眼目(见《银海精微》)、疳病攻眼症(见路际平《眼科临症笔记》)、疳疾上目(见

分类:医学百科 > 疳积上目·脾肾阳虚证 2019-01-09

风 龙脑 牡蛎各60克 五味子 白芷 细辛各30克制法药为细末[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:680.。功能主治主治小儿疳眼外障[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].

分类:医学百科 > 杀疳散 2016-06-27