94AB,找到 1080518 条结果,当前1 - 10,用时0.313018 秒

伤暑

伤暑 病名。 ①因中暑所致的病证。出《素问·刺志论》。《医林绳墨》卷一:“伤暑者,由其暑热劳伤元气之所致也。其症日间发热,头疼眩晕,躁乱不宁,无气以动,亦无气以言,或身如针刺,小便短赤,此为热伤元气也,宜以黄连香薷饮,或清暑益气汤、黄连

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

伤暑

概述伤暑:1.病名;2.病因。病名·伤暑伤暑为病名[参考资料] 李经纬等主编.医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:641.。中暑热而的病证伤暑指中暑热而致的病证[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北

分类:医学百科 > 伤暑 2016-07-05

伤暑中暑中热辨误

禁房欲,遂肾阳内歉,腠理不密,寒凉 暑湿,乘虚直入,顷刻胸腹闷痛,肢逆汗冷,吐泻交 作,此无论动静,而即为中暑也。若此则冬有伤寒, 即夏有伤暑;冬有中寒,即夏有中暑也明矣。至于 夏暑炎蒸,赤日傍午,或躬视荒野,或力竭常涂, 既虚,曝烈

分类:中医古籍 > 《六因条辨》 2004-04-10

伤暑中暑中热辨误

禁房欲,遂肾阳内歉,腠理不密,寒凉 暑湿,乘虚直入,顷刻胸腹闷痛,肢逆汗冷,吐泻交 作,此无论动静,而即为中暑也。若此则冬有伤寒, 即夏有伤暑;冬有中寒,即夏有中暑也明矣。至于 夏暑炎蒸,赤日傍午,或躬视荒野,或力竭常涂, 既虚,曝烈

分类:中医古籍 > 《六因条辨》 2004-04-10

伤暑

脉虚身热暑病,入口齿心主应,大渴倦怠背恶寒,自汗毛松心烦闷,四肢微冷吐泻 兼, 之。 加上柴胡因热身,气不足共参,呕加半夏须姜炒,渴用天花此最宜。小水不利或短 赤,泽泻山栀加入欤,或自汗兮或水泻,升麻白术总相宜。头痛川芎石膏好

分类:中医古籍 > 《济世神验良方》 2004-04-10

伤暑

脉虚身热暑病,入口齿心主应,大渴倦怠背恶寒,自汗毛松心烦闷,四肢微冷吐泻 兼, 之。 加上柴胡因热身,气不足共参,呕加半夏须姜炒,渴用天花此最宜。小水不利或短 赤,泽泻山栀加入欤,或自汗兮或水泻,升麻白术总相宜。头痛川芎石膏好

分类:中医古籍 > 《济世神验良方》 2004-04-10

伤暑

凡治伤暑证,最当辨其阴阳虚实。若外热邪、内亦烦躁而热者。此表里俱热,方是阳 症,治宜清热解暑。 若脉虚无力,或为恶寒背寒,或为吐恶,或为腹痛泄泻,或四肢鼻尖微冷,或不喜冷茶 冷水,或息促短无力,皆阳中之阴也。凡见此类,但当专顾元气,四

分类:中医古籍 > 《幼科切要》 2004-04-10

伤暑

凡治伤暑证,最当辨其阴阳虚实。若外热邪、内亦烦躁而热者。此表里俱热,方是阳 症,治宜清热解暑。 若脉虚无力,或为恶寒背寒,或为吐恶,或为腹痛泄泻,或四肢鼻尖微冷,或不喜冷茶 冷水,或息促短无力,皆阳中之阴也。凡见此类,但当专顾元气,四

分类:中医古籍 > 《幼科切要》 2004-04-10

[卷之六·后天要论]中暑伤暑

其外。或浮瓜沉李。过食生冷。以伤其内。谓因 暑而伤暑者也。其病必头痛恶寒。肢节疼痛而烦心。肌肤大热无汗。腹痛吐泻。为房室冷物之阴寒所遏。使周 身阳气不得伸越。以大顺散主之。 动而得之者。为阳证。或行人或农夫。于日中劳役得之。为热伤元气

分类:中医古籍 > 《医贯》 2004-04-10

[卷之六·后天要论]中暑伤暑

其外。或浮瓜沉李。过食生冷。以伤其内。谓因 暑而伤暑者也。其病必头痛恶寒。肢节疼痛而烦心。肌肤大热无汗。腹痛吐泻。为房室冷物之阴寒所遏。使周 身阳气不得伸越。以大顺散主之。 动而得之者。为阳证。或行人或农夫。于日中劳役得之。为热伤元气

分类:中医古籍 > 《医贯》 2004-04-10