94AB,找到 110508 条结果,当前1 - 10,用时2.6421512 秒

脾疳积

脾疳积 病证名。出《幼科证治准绳》。指两胁间有块如石,按之则痛,伴面黄肌瘦。多因平素营血俱虚,外感风寒,内伤乳食,滞久而致肝脾气滞血瘀而成。治宜利气活血,疏肝理脾。用柴胡、青皮、枳壳、鳖甲、当归、赤芍药、五灵脂、蒲黄、茜草、地龙、鸡内金

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母P > 2006-01-12

脾疳积

脾疳积 病证名。出《幼科证治准绳》。指两胁间有块如石,按之则痛,伴面黄肌瘦。多因平素营血俱虚,外感风寒,内伤乳食,滞久而致肝脾气滞血瘀而成。治宜利气活血,疏肝理脾。用柴胡、青皮、枳壳、鳖甲、当归、赤芍药、五灵脂、蒲黄、茜草、地龙、鸡内金

分类:医学百科 > 脾疳积 2009-01-06

九味龙荟丸

甘草3钱,芦荟5钱。 制法 米粥为丸。 功能主治 肝脾疳积,或瘰疬结核、耳内生疮。 用法用量 每服1钱。 摘录 《青囊秘传》 最后修订于 2009年12月5日 星期六 0:46:40 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 九味龙荟丸 2009-12-05

[集之七·脏部(上)腹痛]瘕痛

〔曾〕瘕痛,乃久所致,由荣卫俱虚,外则感受风寒,内则过伤乳食,停滞既久,不能克化,故 邪并于阴为,阴则专静,凝而不移,邪并于阳为瘕,假物象 形,动而不息。若久而不治,亦成脾疳积,或两胁间有块如石,按之则痛,不按则轻。或面黄肌瘦,肚

分类:中医古籍 > 《证治准绳·幼科》 2004-04-10

[集之七·脏部(上)腹痛]瘕痛

〔曾〕瘕痛,乃久所致,由荣卫俱虚,外则感受风寒,内则过伤乳食,停滞既久,不能克化,故 邪并于阴为,阴则专静,凝而不移,邪并于阳为瘕,假物象 形,动而不息。若久而不治,亦成脾疳积,或两胁间有块如石,按之则痛,不按则轻。或面黄肌瘦,肚

分类:中医古籍 > 《幼科证治准绳》 2004-04-10

[集之七·脏部(上)腹痛]瘕痛

〔曾〕瘕痛,乃久所致,由荣卫俱虚,外则感受风寒,内则过伤乳食,停滞既久,不能克化,故 邪并于阴为,阴则专静,凝而不移,邪并于阳为瘕,假物象 形,动而不息。若久而不治,亦成脾疳积,或两胁间有块如石,按之则痛,不按则轻。或面黄肌瘦,肚

分类:中医古籍 > 《证治准绳·幼科》 2004-04-10

[集之七·脏部(上)腹痛]瘕痛

〔曾〕瘕痛,乃久所致,由荣卫俱虚,外则感受风寒,内则过伤乳食,停滞既久,不能克化,故 邪并于阴为,阴则专静,凝而不移,邪并于阳为瘕,假物象 形,动而不息。若久而不治,亦成脾疳积,或两胁间有块如石,按之则痛,不按则轻。或面黄肌瘦,肚

分类:中医古籍 > 《幼科证治准绳》 2004-04-10

加减芦荟丸

儿肝脾疳积,腹胀,发热体瘦,热渴,大便不调,或瘰疠结核,耳内生疮,牙腮蚀烂,目生云翳。 用法用量 每服7-8分,量儿大小与之。 摘录 《景岳全书》卷六十二 最后修订于 2009年12月5日 星期六 0:23:19 (GM

分类:医学百科 > 加减芦荟丸 2009-12-05

九味芦荟丸

皮1两,白雷丸1两,鹤虱草1两,麝香3钱。主治 小儿疳积,体瘦发热,耳或口鼻生疮,或眼中生翳。小儿肝脾疳积,体瘦热渴,大便不调;或瘰疬结核,耳内生疮。下溃烂或作痛;及小儿肝发热,口鼻生疮,或牙龈蚀烂。小儿肝经积热,眼中生翳。用法用

分类:医学百科 > 九味芦荟丸 2015-07-21

[卷之四十二聚门(附论)]积聚通治方

男子妇人小儿诸般气,多因茶酒生果肉面所伤,又为悲忧喜怒之气, 郁结心怀,积成癖症瘕,大如杯碗不消,诸种虫积。及治黄胆水蛊,遍身浮肿,翻胃吐食, 九种心疼,一切风证,妇人血瘕淋带,经脉不通,腹膨如怀胎孕,及成鬼胎,小儿脾积滞, 并皆治之

分类:中医古籍 > 《奇效良方》 2004-04-10