94AB,找到 740572 条结果,当前1 - 10,用时0.2860163 秒

dù

dù 病名。出《玉篇》。或指妬乳,证治与乳痈同。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

dù

dù 病名。出《玉篇》。或指妬乳,证治与乳痈同。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

dù

dù 病名。出《玉篇》。或指妬乳,证治与乳痈同。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:36:32 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 疟(dù妬)乳 2009-01-06

制首乌 人参 天冬 麦冬 知母 茯苓 某氏 疟已半年,今但微热无汗,身弱自,血去伤阴,此头痛是阳气浮越,心痛如饥,晡热,都是阴虚成劳,若不断乳,经去不至为干血,则服药亦无用。

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 临证指南医案 > 卷六 > 2008-05-09

琇按:经曰:夏伤于暑,秋必痎疟,然必因风湿之邪而发。 罗谦甫治一人,年逾四十,七月间,劳役过饮,午后发热而渴,冰水不能解,早晨稍轻,服药不效。罗诊其脉弦数,《金匮》云:脉自弦,弦数多热。《疟论》曰:瘅疟脉数,

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 名医类案 > 卷三 > 2008-05-08

员会.中医药学名词(2010[M].北京:科学出版社,2011.[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.)《内经》称疟、痎疟;《金匮要略方论》称疟病[参考资料] 李经纬等主编.

分类:医学百科 > 疟 2016-10-18

xx

xx 病名。出《素问·疟论》等篇。 ①为疟疾的通称。《圣济总录·疟病门》:“xx疟者,以疟发该时,或日作,或间日乃作也。”“寒温瘅疟,动皆该时,故《内经》统谓之xx疟。” ②指间日疟。《说文解字》:“xx,二日一发疟也。”《说文句读》

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

xx

xx 病名。出《素问·疟论》等篇。 ①为疟疾的通称。《圣济总录·疟病门》:“xx疟者,以疟发该时,或日作,或间日乃作也。”“寒温瘅疟,动皆该时,故《内经》统谓之xx疟。” ②指间日疟。《说文解字》:“xx,二日一发疟也。”《说文句读》

分类:医学百科 > xx疟 2009-01-06

李(十一暑湿内郁成。前投凉解方。牙宣血溢已止。脉象稍平。而寒已减。热未退。脘闷舌白。痰多溲赤。医 者一误于升、柴、苏、菖并用。过于升泄。复缪于鹿角霜温理奇阳。非独不能已。转能益疾。致有前日血溢之恙。今 虽小安。而在里之湿热。

分类:中医古籍 > 《也是山人医案》 2004-04-10

李(十一暑湿内郁成。前投凉解方。牙宣血溢已止。脉象稍平。而寒已减。热未退。脘闷舌白。痰多溲赤。医 者一误于升、柴、苏、菖并用。过于升泄。复缪于鹿角霜温理奇阳。非独不能已。转能益疾。致有前日血溢之恙。今 虽小安。而在里之湿热。

分类:中医古籍 > 《也是山人医案》 2004-04-10