94AB,找到 179198 条结果,当前1 - 10,用时1.4590835 秒

怒伤肝

怒伤肝 病因病理学术语。指大导致肝气上逆,血随气而上溢,故肝。证见面赤、气逆,头痛、眩晕,甚则吐血或昏厥卒倒等。《素问·阴阳应象大论》:“怒伤肝,悲胜恐。”王冰注:“虽志为怒,甚则自伤。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

怒伤肝

怒伤肝是指过度愤怒可使肝气横逆上冲,血随气逆,并走于上,而致气急上逆,面红目赤,或呕血,甚则昏厥等症[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005. 。最后修订于 2015年12月

分类:医学百科 > 大怒伤肝 2015-12-18

怒伤肝

怒伤肝是说明七情与内脏的关系。为肝志,怒太过,最易肝,使肝气郁滞,疏泄气机的功能失常而产生全身气机郁滞,出现性情郁闷或急躁易怒、善太息、胁肋胀痛等症;如果气郁化火,则肝火偏旺,出现烦躁、口苦、头痛、眩晕、小便赤热、大便秘结等症;气病及

分类:医学百科 > 怒伤肝 2015-06-24

[卷六]怒伤肝悲胜

为木脏,欲散而苦急。《经》曰∶“肝气虚则恐,实则。”又曰∶“怒则气上。”夫以将军之官,至刚之脏,复以嗔 怒而助其气,是急也,非散也,故曰也。若夫悲者,有所哀痛而然也。《经》曰“悲则气消。”则当气逆之时,适以此 消气者值之,谓

分类:中医古籍 > 《吴医汇讲》 2004-04-10

[卷六]怒伤肝悲胜

为木脏,欲散而苦急。《经》曰∶“肝气虚则恐,实则。”又曰∶“怒则气上。”夫以将军之官,至刚之脏,复以嗔 怒而助其气,是急也,非散也,故曰也。若夫悲者,有所哀痛而然也。《经》曰“悲则气消。”则当气逆之时,适以此 消气者值之,谓

分类:中医古籍 > 《吴医汇讲》 2004-04-10

[卷第五]治妇人产后因惊或怒伤肝

或忧气逆中脘,或坐草风入子脏,遂成颠狂,或成中风不语 荆芥穗(瓦上焙干) 上为细末。每服二大钱,热米饮调下,酒亦得,用之如神。 《洪氏集验方》 宋·干道五年 洪遵 公元1170年

分类:中医古籍 > 《洪氏集验方》 2004-04-10

[外科卷下头面部]恶血已留复因怒伤肝

法 分类:经义 『灵枢经·邪气脏腑病形篇』曰:有所堕地,恶血在内,有所大,气上 而不下,积于胁下,则。 按、方剂: 注:[1]人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血 ,两相凝滞,积于胁下,而肝伤矣。 [2]法当

分类:中医古籍 > 《医宗金鉴》 2004-04-10

[卷一经义]恶血已留复因怒伤肝经义

《灵枢经·邪气脏腑病形篇》曰∶有所堕坠,恶血在内,有所大,气上而不下,积于胁下,则。 【注】人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血,两相凝滞,积于胁下,而肝伤 矣。法当先导怒气,勿积于肝,则肝可以无伤,然

分类:中医古籍 > 《正骨心法要旨》 2004-04-10

[外科卷下头面部]恶血已留复因怒伤肝

法 分类:经义 『灵枢经·邪气脏腑病形篇』曰:有所堕地,恶血在内,有所大,气上 而不下,积于胁下,则。 按、方剂: 注:[1]人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血 ,两相凝滞,积于胁下,而肝伤矣。 [2]法当

分类:中医古籍 > 《医宗金鉴》 2004-04-10

[卷一经义]恶血已留复因怒伤肝经义

《灵枢经·邪气脏腑病形篇》曰∶有所堕坠,恶血在内,有所大,气上而不下,积于胁下,则。 【注】人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血,两相凝滞,积于胁下,而肝伤 矣。法当先导怒气,勿积于肝,则肝可以无伤,然

分类:中医古籍 > 《正骨心法要旨》 2004-04-10