94AB,找到 107814 条结果,当前1 - 10,用时0.0380021 秒

泥丸脂

泥丸脂 耵聍名。道家对耵聍之称谓。《黄庭内景经》:“脑神精根字泥丸。”道家称脑为泥丸,认为盯聍乃脑之脂液(分泌物),故名。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

泥丸脂

泥丸脂 耵聍名。道家对耵聍之称谓。《黄庭内景经》:“脑神精根字泥丸。”道家称脑为泥丸,认为盯聍乃脑之脂液(分泌物),故名。 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:36:55 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 泥丸脂 2009-01-06

[卷第十五]耳塞

温。治癫狂鬼神及嗜酒。又名脑膏、泥丸脂。(以上二种新分条见日华子。) 《证类本草》 宋 唐慎微 公元960-1279年

分类:中医古籍 > 《证类本草》 2004-04-10

[卷之二十二人部]耳塞

无毒 耳寒治颠狂鬼神及嗜酒(名医所录)【名】脑膏泥丸脂【性】温【气】气之浓者阳也 《本草品汇精要》 元 王好古 公元1279-1368年

分类:中医古籍 > 《本草品汇精要》 2004-04-10

[卷第十五]耳塞

温。治癫狂鬼神及嗜酒。又名脑膏、泥丸脂。(以上二种新分条见日华子。) 《证类本草》 宋 唐慎微 公元960-1279年

分类:中医古籍 > 《证类本草》 2004-04-10

[卷之二十二人部]耳塞

无毒 耳寒治颠狂鬼神及嗜酒(名医所录)【名】脑膏泥丸脂【性】温【气】气之浓者阳也 《本草品汇精要》 元 王好古 公元1279-1368年

分类:中医古籍 > 《本草品汇精要》 2004-04-10

[人部第五十二卷人之一]耳塞

(《日华》) 【释名】耳垢(《纲目》)、脑膏(《日华》)、泥丸脂。 时珍曰∶《修真指南》云∶肾气从脾右畔上入于耳,化为耳塞。耳者,肾之窍也。肾气 通则无塞,塞则气不通,故谓之塞。 【气味】咸、苦,温,有毒。 【主治】癫狂、鬼神及嗜

分类:中医古籍 > 《本草纲目》 2004-04-10

[人部第五十二卷人之一]耳塞

(《日华》) 【释名】耳垢(《纲目》)、脑膏(《日华》)、泥丸脂。 时珍曰∶《修真指南》云∶肾气从脾右畔上入于耳,化为耳塞。耳者,肾之窍也。肾气 通则无塞,塞则气不通,故谓之塞。 【气味】咸、苦,温,有毒。 【主治】癫狂、鬼神及嗜

分类:中医古籍 > 《本草纲目》 2004-04-10

泥丸

泥丸 气功术语。指脑或脑神。《黄庭内景经·至道章》:“脑神精根字泥丸。”务成子注:“泥丸,脑之象也。”一说为上丹田异名。一说百会为泥丸。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12

泥丸

泥丸 气功术语。指脑或脑神。《黄庭内景经·至道章》:“脑神精根字泥丸。”务成子注:“泥丸,脑之象也。”一说为上丹田异名。一说百会为泥丸。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母N > 2006-01-12