94AB,找到 8 条结果,当前1 - 8,用时0.0470027 秒

落弓痧

落弓痧 痧证之一。此证属于暗痧,不易识别。《痧胀玉衡·落弓痧》指出此病:“倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之证。此暗痧难识,必须审脉辨证,确是痧毒,看其身体凉热,唇舌润燥如何,然后治之。”脉多微细而数,或动止不匀。治疗先

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母L > 2006-01-12

落弓痧

落弓痧 痧证之一。此证属于暗痧,不易识别。《痧胀玉衡·落弓痧》指出此病:“倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之证。此暗痧难识,必须审脉辨证,确是痧毒,看其身体凉热,唇舌润燥如何,然后治之。”脉多微细而数,或动止不匀。治疗先

分类:医学百科 > 落弓痧 2009-01-06

[卷之中]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之症。此暗痧难识,必须审脉辨症,的是痧毒,看其身体凉 热,唇舌润燥何如,然后治之。 治验∶ 一盛洪烈子,九月间,发热口渴,昏闷不醒,两目上翻。延余诊视,六脉微细而伏,先

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷二十二痧症]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘眼吊,形如小儿落弓症。此暗痧难识,必审脉辨症,再看身体凉 热,唇舌润燥何如。然后治之(丝五、六、七)。 一人发热口渴,昏迷不醒,两目上翻,六脉微细而伏,用石二方、砂仁汤冷下而苏,扶 起放痧,用石七方,痧尚未尽,又

分类:中医古籍 > 《验方新编》 2004-04-10

[卷之中]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之症。此暗痧难识,必须审脉辨症,的是痧毒,看其身体凉 热,唇舌润燥何如,然后治之。 治验∶ 一盛洪烈子,九月间,发热口渴,昏闷不醒,两目上翻。延余诊视,六脉微细而伏,先

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷二十二痧症]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘眼吊,形如小儿落弓症。此暗痧难识,必审脉辨症,再看身体凉 热,唇舌润燥何如。然后治之(丝五、六、七)。 一人发热口渴,昏迷不醒,两目上翻,六脉微细而伏,用石二方、砂仁汤冷下而苏,扶 起放痧,用石七方,痧尚未尽,又

分类:中医古籍 > 《验方新编》 2004-04-10

[卷之上]痧症发蒙论

为调治也。迩来四方疫气时行,即今丑寅年间,痧因而发,乡村城市之中,俱见有此 等症。或为暗痧,或为闷痧,或为痧痛,或为落弓痧、噤口痧、扑鹅痧、角弓痧、盘肠痧,或又因伤寒、虐、痢与夫胎 前产后等症,而痧兼发,甚至阖门被祸,邻里相传,不可重悼。

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷之上]痧症发蒙论

为调治也。迩来四方疫气时行,即今丑寅年间,痧因而发,乡村城市之中,俱见有此 等症。或为暗痧,或为闷痧,或为痧痛,或为落弓痧、噤口痧、扑鹅痧、角弓痧、盘肠痧,或又因伤寒、虐、痢与夫胎 前产后等症,而痧兼发,甚至阖门被祸,邻里相传,不可重悼。

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

  • 1