94AB,找到 211549 条结果,当前1 - 10,用时0.1090062 秒

九丹

九丹 古代炼丹家炼制的九种外丹。《抱朴子内篇·金丹》:“九丹者,长生之要。”指丹华、神符、神丹,还丹、饵丹、炼丹、柔丹、优丹、寒丹。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母J > 2006-01-11

九丹

九丹指古代道家炼丹的九种丹药。九丹包括丹华、神符、神丹、还丹、饵丹、炼丹、柔丹、优丹、寒丹等[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:47. 。 《抱朴子内篇·金丹》“九丹者长生之要。”最后修订于

分类:医学百科 > 九丹 2015-07-19

九丹

方》卷七 组成 阴1分,阳丹9分,硼9厘,矾(生)5厘,麝香3厘,片脑1分。 主治 翳膜。 用法用量 点眼。 制备方法 上为末。 最后修订于 2009年12月10日 星期四 22:14:13 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 一九丹 2009-12-10

《乌鸦》女作者九丹

最近,一位笔名九丹的女青年根据新加坡的伤心经历写了一本叫《乌鸦》的书,由长江文艺出版社出版后,引起一片争议。有人指责她把在国外的中国女人比做“铺天盖地飞临外国的乌鸦”,大大损害了中国女性在世界上的形象;而那些被

分类:健康生活 > 女性 > 人物 > 访谈 > 2005-01-19

木蛭毒疮

.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:215. 。即山蛭、草蛭吮吸人血而致之毒疮。《本草纲目》卷丹砂:“南方多雨,有物曰木蛭,大类鼻涕,生于枯木之上,人过其下,坠入体间,即立成疮,久则遍体。惟以朱砂、麝香涂之,即愈

分类:医学百科 > 木蛭毒疮 2015-10-14

不能嫁&不能娶!10种男女只能恋爱不能结婚!

才变是德”。那真是对男人择偶的最大误导。老婆是要带出门的,她不需要博学多才,可是至少也得有足够知识做底子,比如她得知道九丹与街头野鸡的区别,知道美少女作家并非真的是美少女。所以若真找老婆,在她还是你女朋友的时候,鼓励她多读书多读报,跟上世界

分类:健康生活 > 女性 > 情感 > 婚恋物语 > 2011-09-21

香熏的鼎盛时代

。葛洪《抱朴子内篇·黄白》载炼丹、斋醮时须焚香:“凡作黄白,皆立太乙、玄女、老子坐醮祭,如作九丹法,常烧五香,香不绝”。 此时香药在医疗上的用法也日趋丰富,包括了内服、佩带、焚烧等各种方法。《抱

分类:中医中药 > 中医文化 > 2012-02-16

九转

《外科传薪集》:九转 别名 一丹、九一散 处方 红升1两,熟石膏4两。 制法 上为细末。 功能主治 痈疡。 用法用量 九一丹(《全国中药成药处方集》上海方)。九一散(《中

分类:医学百科 > 九转丹 2009-12-10

概述 为方剂名,其同名方剂约有三首。《医宗金鉴·外科心法要诀》卷七十二方之九一丹 别名 清凉散、珠宝丹、九仙丹处方 石膏(煅)7克 黄灵药3克 石膏(煅)9钱,黄灵药1钱[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典—

分类:医学百科 > 九一丹 2015-07-20

[卷第四]雄黄

岩室,使栖止其中,复令斋心七日乃视其阳炉阴鼎,柔金炼化水玉之方,伏汞炼铅 成朱髓之诀。狐刚子、阴长生皆得此道,亦名金夜九丹之经。丹分三品,以铅为君,以汞为 臣,八石为使,黄牙为田,君臣相得,运火功全,七日为轻水,二七日变紫锋,三七日五彩 具

分类:中医古籍 > 《证类本草》 2004-04-10