94AB,找到 968432 条结果,当前1 - 10,用时0.3020173 秒

痉病

京:人民卫生出版社,2004:1472.。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》:“病者身热足项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。”痉的辨证分型痉病·邪壅经络证痉病·邪壅经络证(convulsive disea

分类:医学百科 > 痉病 2016-07-20

项强急

项强急 证名。颈项肌肉筋脉牵强拘急之证。为痉病主证之一。《金匮要略·湿暍脉证并治》:“病者身热足,颈项强急,恶寒,时头热面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。”《证治准绳·杂病》:“颈项强急之证,多由邪客三阳经也。”“颈项

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母J > 2006-01-11

项强急

项强急 证名。颈项肌肉筋脉牵强拘急之证。为痉病主证之一。《金匮要略·湿暍脉证并治》:“病者身热足,颈项强急,恶寒,时头热面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。”《证治准绳·杂病》:“颈项强急之证,多由邪客三阳经也。”“颈项

分类:医学百科 > 颈项强急 2009-01-06

[卷六论治补遗]痉病

者身热足项强急恶寒。时头热。面赤目赤。头摇口噤背反张者。痉病也。(详 在金匮) 外感六淫之邪。由太而传六经。邪不尽传即不已。故三阳三阴皆足致痉。如太阳之传 阳明 。背KTKT。少阳之颈项强。是知阳皆有痉矣。海藏谓三阳太

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10

[卷六论治补遗]痉病

者身热足项强急恶寒。时头热。面赤目赤。头摇口噤背反张者。痉病也。(详 在金匮) 外感六淫之邪。由太而传六经。邪不尽传即不已。故三阳三阴皆足致痉。如太阳之传 阳明 。背KTKT。少阳之颈项强。是知阳皆有痉矣。海藏谓三阳太

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10

产后痉病

] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:686.。产后病之一。出《金匮要略·妇人产后病脉证并治》。指产后突然颈项强直,四肢抽搐,甚至口噤不开,角弓反张[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M]

分类:医学百科 > 产后痉病 2016-08-06

三阳

:246. 。《证治准绳·杂病》:“海藏云:发汗太多因致痉。身热足恶寒,头热,面肿目赤,头摇口噤,背反张者,太阳痉也。”《医宗金鉴·订正伤寒论注》:“盖身以后属太,凡头项强急,项背几几,脊强反张,腰似折,髀不可以曲,腘如结,皆太

分类:医学百科 > 三阳痉 2015-07-24

[卷四]痉病

强直反张之,名痉病。按痉病与伤相类,但多项背反张为异。治分表里阴、虚实寒 热。《金匮》以太阳发热,无汗恶寒,名刚痉,发热有汗不恶寒,名柔痉。此以有汗无汗, 别寒湿伤营、风湿伤卫而定名者,虽不明言发汗解肌,然细玩首章原文,以有

分类:中医古籍 > 《伤寒大白》 2004-04-10

[卷四热湿暑气门]痉病

。诚以 仲景论 痉病,所举者太阳一经耳。后之治此病者,谓太阳行身之背,故项强,背反张,属在太阳,而用《金匮》桂枝葛根二 方。茫不应手,每归咎仲景之未备,不思外感六淫之邪,由太阳而传六经,乃自然之行度,邪不尽传即不已,故三阳三 阴皆足致痉。

分类:中医古籍 > 《医门法律》 2004-04-10

[卷四热湿暑气门]痉病

。诚以 仲景论 痉病,所举者太阳一经耳。后之治此病者,谓太阳行身之背,故项强,背反张,属在太阳,而用《金匮》桂枝葛根二 方。茫不应手,每归咎仲景之未备,不思外感六淫之邪,由太阳而传六经,乃自然之行度,邪不尽传即不已,故三阳三 阴皆足致痉。

分类:中医古籍 > 《医门法律》 2004-04-10