94AB,找到 183294 条结果,当前1 - 10,用时0.1360078 秒

寒痧

寒痧 病名。痧证之一。 ①指寒饮伤中,痧毒寒凝的病证。《痧胀玉衡·寒痧辨》:“若一有食积血阻于中,而服大寒之饮,则食不消、积不行、血不散,而痧毒反冰伏凝阻于中,未有得宁者矣,……是名寒痧。”先宜放痧,接服三备丸等方。 ②寒气外袭所致之痧证

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

寒痧

寒痧 病名。痧证之一。 ①指寒饮伤中,痧毒寒凝的病证。《痧胀玉衡·寒痧辨》:“若一有食积血阻于中,而服大寒之饮,则食不消、积不行、血不散,而痧毒反冰伏凝阻于中,未有得宁者矣,……是名寒痧。”先宜放痧,接服三备丸等方。 ②寒气外袭所致之痧证

分类:医学百科 > 寒痧 2009-01-06

[卷之上玉衡要语]寒痧

症之发,未有其者矣。而亦有其痧之为寒,非痧之有真寒也,盖因世人知痧之热,而服大寒之饮,以至于是。 然寒饮服于犯痧之人,有即愈者,有不即愈者,是何以故?夫犯痧症,必其无食、无积、无血所阻于中,方可服寒饮而 得其效。若一有食、积、

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷之上玉衡要语]寒痧

症之发,未有其者矣。而亦有其痧之为寒,非痧之有真寒也,盖因世人知痧之热,而服大寒之饮,以至于是。 然寒饮服于犯痧之人,有即愈者,有不即愈者,是何以故?夫犯痧症,必其无食、无积、无血所阻于中,方可服寒饮而 得其效。若一有食、积、

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷四瘟疫九传]三阴寒痧

而干呕大渴。舌中心绛燥 无苔者。此津液消耗也。急宜鲜生地、钗石斛、麦冬、花粉、北沙参、绿豆皮之类养之。 霍乱转筋不拘因因暑。总加木瓜于药内。邪去。转筋自止。若吐泻已停。而 筋尚转。是耗其津液而然也。宜养液舒筋。如鲜生地、花粉、钩藤、米仁

分类:中医古籍 > 《伤寒指掌》 2004-04-10

[卷四瘟疫九传]三阴寒痧

而干呕大渴。舌中心绛燥 无苔者。此津液消耗也。急宜鲜生地、钗石斛、麦冬、花粉、北沙参、绿豆皮之类养之。 霍乱转筋不拘因因暑。总加木瓜于药内。邪去。转筋自止。若吐泻已停。而 筋尚转。是耗其津液而然也。宜养液舒筋。如鲜生地、花粉、钩藤、米仁

分类:中医古籍 > 《伤寒指掌》 2004-04-10

病名。痧证属热者,主证发热狂躁。《七十二种痧证救治法·热痧》:“此系外受热邪,发热狂躁,一周时不治则死。”治用三指拍曲池穴,拍出紫黯块,刺出微血。用香油钱刮两臂臑穴或胸背部。内服绿豆清汁。参见痧、阳痧、寒痧条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母R > 2006-01-12

病名。痧证属热者,主证发热狂躁。《七十二种痧证救治法·热痧》:“此系外受热邪,发热狂躁,一周时不治则死。”治用三指拍曲池穴,拍出紫黯块,刺出微血。用香油钱刮两臂臑穴或胸背部。内服绿豆清汁。参见痧、阳痧、寒痧条。 最后修订于 200

分类:医学百科 > 热痧 2009-01-06

[卷十九急救门]阴阳绞肠痧霍乱等症

用食盐一握,揉擦两手碗、两胁、两足心并心窝、背心八处,擦出许多紫红点,渐觉松 快即愈。一切寒痧、热痧、中暑、霍乱等症第一简便良方,亦急救之妙法也。 《验方新编》 清 鲍相璈 公元1644-1911年

分类:中医古籍 > 《验方新编》 2004-04-10

[卷十九急救门]阴阳绞肠痧霍乱等症

用食盐一握,揉擦两手碗、两胁、两足心并心窝、背心八处,擦出许多紫红点,渐觉松 快即愈。一切寒痧、热痧、中暑、霍乱等症第一简便良方,亦急救之妙法也。 《验方新编》 清 鲍相璈 公元1644-1911年

分类:中医古籍 > 《验方新编》 2004-04-10