94AB,找到 93168 条结果,当前1 - 10,用时0.0510029 秒

鼻洞

鼻洞 同“鼻孔”。《灵枢·忧恚无言》:“故人之鼻洞涕出不收者,顽颡不开,分气失也。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

鼻洞

鼻洞 同“鼻孔”。《灵枢·忧恚无言》:“故人之鼻洞涕出不收者,顽颡不开,分气失也。” 最后修订于 2009年1月6日 星期二 15:58:44 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 鼻洞 2009-01-06

[卷之十六]病证治

肺为五脏华盖,百脉取气于肺;为肺之阊阖,吸引五臭,卫养五脏,升降阴阳,故鼻 为清气道。或七情内郁,六淫外伤,饮食劳逸,致清浊不分,随气壅塞,遂为清涕鼻洞,浊 脓脑丝,衄血肉,久而为,虽种种不同,未始不涉三因,有致泥丸乱,变生诸证

分类:中医古籍 > 《三因极一病证方论》 2004-04-10

[卷之十六]病证治

肺为五脏华盖,百脉取气于肺;为肺之阊阖,吸引五臭,卫养五脏,升降阴阳,故鼻 为清气道。或七情内郁,六淫外伤,饮食劳逸,致清浊不分,随气壅塞,遂为清涕鼻洞,浊 脓脑丝,衄血肉,久而为,虽种种不同,未始不涉三因,有致泥丸乱,变生诸证

分类:中医古籍 > 《三因极一病证方论》 2004-04-10

颃颞

颃颞 人体部位名。咽后壁上的后道。是呼吸气体必经途径,又与鼻分泌物的排泄有关。《灵枢·忧恚无言》:“颃颡者,分气之泄也……人之鼻洞涕出不收者,颃颡不开,分气失也”。张景岳注:“颃,颈也。颃颡,即颈中之喉颡,当咽喉之上,悬雍之后,张口可

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

鼻流清涕

鼻流清涕 证名。又名鼽。指鼻腔内不断流出清涕,或可兼见打嚏等证。《灵枢·忧恚无言》:“人之鼻洞涕出不收者,颃颡不开,分气失也。”《素问·六元正纪大论》:“阳明所至,为鼽嚏。”《杂病源流犀烛·鼻病源流》:“有鼻鼽者,鼻流清涕不止,由肺经受

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

颃颞

颃颞 人体部位名。咽后壁上的后道。是呼吸气体必经途径,又与鼻分泌物的排泄有关。《灵枢·忧恚无言》:“颃颡者,分气之泄也……人之鼻洞涕出不收者,颃颡不开,分气失也”。张景岳注:“颃,颈也。颃颡,即颈中之喉颡,当咽喉之上,悬雍之后,张口可

分类:医学百科 > 颃颞 2009-01-06

[前编·分野]八、〔HT〕

阙者,眉间也;庭者,颃也。黑色出于庭,大如拇指,必不病而 卒死。又曰∶足太阳之筋,上头,下颜,结于。又曰∶颃颡者,分气之所泄也。故人之鼻洞涕出不收者,颃颡 不闭,分气失也。又曰∶冲脉上出于颃颡,渗诸阳,灌诸精)。兼属足厥阴肝经(《灵枢》

分类:中医古籍 > 《经络全书》 2004-04-10

[前编·分野]八、〔HT〕

阙者,眉间也;庭者,颃也。黑色出于庭,大如拇指,必不病而 卒死。又曰∶足太阳之筋,上头,下颜,结于。又曰∶颃颡者,分气之所泄也。故人之鼻洞涕出不收者,颃颡 不闭,分气失也。又曰∶冲脉上出于颃颡,渗诸阳,灌诸精)。兼属足厥阴肝经(《灵枢》

分类:中医古籍 > 《经络全书》 2004-04-10

[卷十一针灸门]涕出

疗头风多涕。鼻塞。穴明堂 疗鼻窒口癖。鼻多清涕。出不可止。鼽衄有疮。穴禾 疗鼻衄多涕。穴昆仑 疗鼻衄不止。鼻垂清涕。穴风门 治鼻洞涕生疮。穴禾 治鼻鼽出清涕。穴风门 治口。鼻生清涕。穴通天承光 治头风目眩。鼻出清涕。目泪出。穴神庭

分类:中医古籍 > 《普济方·针灸》 2004-04-10


相关搜索: 洞巾 洞形 洞房 洞寒