94AB,找到 1123834 条结果,当前1 - 10,用时0.4910281 秒

白肉

白肉 解剖结构名。 ①指肌肉外层呈白色者。 ②在掌(跖)与指(趾)腹(阴)面的肉,与其背(阳)面的肉相对而言。灵枢·经脉:“脾足太阴之脉,起于大趾之端,循趾内侧白肉际。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

白肉

] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:490. 。黄帝内经灵枢·经脉:“脾足太阴之脉,起子大趾之端,循趾内侧白肉际。”最后修订于 2016年1月5日 星期二 14:10:52 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 白肉 2016-01-05

灵枢

灵枢为书名。又称《灵枢》。与《黄帝内经素问》合称《内经》。《九卷》《针经》《九灵》《九虚》均指此书而言。宋·史崧以家藏旧本校刊后,分成二十四卷,共八十一篇。本书主要论述九针、经络、脏腑、穴位、刺法以及疾病诊断、治疗等。为针灸学的经典

分类:医学百科 > 灵枢 2015-11-06

[灵枢经文]灵枢经脉

衄。口等症胗。疮也。)大腹水肿。(土病则不能制水也。)膝膑肿痛。循膺乳气街股伏兔 外廉足跗上皆痛。中指不用。(皆阳明经脉之所及。)气盛。则身以前皆热其有余于胃。则 消谷善饥。溺色黄。(此阳明实热。在经在脏之辨也。)气不足。则身以前皆寒栗。

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10

[灵枢经文]灵枢经脉

衄。口等症胗。疮也。)大腹水肿。(土病则不能制水也。)膝膑肿痛。循膺乳气街股伏兔 外廉足跗上皆痛。中指不用。(皆阳明经脉之所及。)气盛。则身以前皆热其有余于胃。则 消谷善饥。溺色黄。(此阳明实热。在经在脏之辨也。)气不足。则身以前皆寒栗。

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10

灵枢经

灵枢经为书名。明·夏英撰。内容据《十四经发挥》注释《黄帝内经灵枢·经脉》。现存有手写本[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:398. 。 《灵枢经脉翼》为经脉著作。三。明·夏

分类:医学百科 > 灵枢经脉翼 2015-06-11

[二、医录要](一)灵枢·经脉

不可不读之大文也。 雷公问于黄帝曰∶禁服之言,凡刺之理,经脉为始,营其所行,制其度量,内次五脏,外别六腑,愿 尽闻其道。黄帝曰∶人始生,先成精,精成而脑髓生,骨为干,脉为营,筋为刚,为 墙,皮肤坚而毛发长,谷入于胃,脉道以通,血气乃行。雷

分类:中医古籍 > 《金针秘传》 2004-04-10

[四]校正灵枢·经脉经文

肾 病,不应属胃。 则恶人与火。 《素》脉及阳明脉解“则”下皆有“厥”字,义长当补。 心欲动,独闭户塞牖而处。 《脉经》“欲”字在“动”下,属为句,无“塞”字。《素·阳明脉解》同。盖古本《 灵枢》如是。且《脉解》不释“心动”二字,是上属

分类:中医古籍 > 《研经言》 2004-04-10

[二、医录要](一)灵枢·经脉

不可不读之大文也。 雷公问于黄帝曰∶禁服之言,凡刺之理,经脉为始,营其所行,制其度量,内次五脏,外别六腑,愿 尽闻其道。黄帝曰∶人始生,先成精,精成而脑髓生,骨为干,脉为营,筋为刚,为 墙,皮肤坚而毛发长,谷入于胃,脉道以通,血气乃行。雷

分类:中医古籍 > 《金针秘传》 2004-04-10

灵枢直译

卷一 九针十二原第一 本输第二 小针解第三 邪气藏府病形第四卷二 根第五 寿夭刚柔第六 官针第七 本神第八 终始第九卷经脉第十 经别第十一 经水第十二卷四 经筋第十三 骨度第十四 五十营第十五

分类:医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 2006-08-08