94AB,找到 1159775 条结果,当前1 - 10,用时0.3370193 秒

落弓痧

落弓痧 证之一。此证属于暗痧,不易识别。痧胀玉衡·落弓痧指出此病:“倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之证。此暗痧难识,必须审脉辨证,确是痧毒,看其身体凉热,唇舌润燥如何,然后治之。”脉多微细而数,或动止不匀。治疗先

分类:医学百科 > 落弓痧 2009-01-06

落弓痧

落弓痧 证之一。此证属于暗痧,不易识别。痧胀玉衡·落弓痧指出此病:“倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之证。此暗痧难识,必须审脉辨证,确是痧毒,看其身体凉热,唇舌润燥如何,然后治之。”脉多微细而数,或动止不匀。治疗先

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母L > 2006-01-12

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰1675年。作者鉴于痧胀病症发病多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人有关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉法;相

分类:医学百科 > 痧胀玉衡 2009-01-06

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰1675年。作者鉴于痧胀病症发病多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人有关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉法;相

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰1675年。作者鉴于痧胀病症发病多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人有关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉法;相

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

[卷之中]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之症。此暗难识,必须审脉辨症,的是痧毒,看其身体凉 热,唇舌润燥何如,然后治之。 治验∶ 一盛洪烈子,九月间,发热口渴,昏闷不醒,两目上翻。延余诊视,六脉微细而伏,先

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷之中]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘不已,眼目上吊,形如小儿落弓之症。此暗难识,必须审脉辨症,的是痧毒,看其身体凉 热,唇舌润燥何如,然后治之。 治验∶ 一盛洪烈子,九月间,发热口渴,昏闷不醒,两目上翻。延余诊视,六脉微细而伏,先

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

什么样的病属于症?

症”?那么,痧症是什么样的病呢? 答:中医的“痧症”是以症状而起的名字,是刮痧后痧痕明显的病症。刮痧后,皮肤很快会现一条条痧痕和累累细沙粒(出血点),并且存留的时间较长,这是它的特征之一。 痧症多

分类:中医中药 > 中医临床 > 中医疗法 > 刮痧疗法 > 2007-07-03

诸痛痒疮 亦属于

切关系,得可通过疏肝、清肝、养肝、平肝之法止痒的结论。 【关键词】 瘙痒;肝 瘙痒是诸多皮肤病症状中的一种常见自觉症状,也是皮肤病患者感觉最痛苦的症状之一。素问·至真要大论指出&ldqu

分类:医源资料库 > 在线期刊 > 中华现代中医学杂志 > 2009年第5卷第3期 > 2009-08-24

[卷二十二症]落弓痧

倏忽昏迷不醒,或痰喘眼吊,形如小儿落弓症。此暗难识,必审脉辨症,再看身体凉 热,唇舌润燥何如。然后治之(丝五、六、七)。 一人发热口渴,昏迷不醒,两目上翻,六脉微细而伏,用石二方、砂仁汤冷下而苏,扶 起放痧,用石七方,痧尚未尽,又

分类:中医古籍 > 《验方新编》 2004-04-10