94AB,找到 1221336 条结果,当前1 - 10,用时0.9250529 秒

寒痧

寒痧 病名痧证。 ①指寒饮伤中,痧毒寒凝的病证。痧胀玉衡·寒痧:“若一食积血阻于中,而服大寒之饮,则食不消、积不行、血不散,而痧毒反冰伏凝阻于中,未有得宁者矣,……是名寒痧。”先宜放痧,接服三备丸等方。 ②寒气外袭所致之痧证

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母H > 2006-01-11

寒痧

寒痧 病名痧证。 ①指寒饮伤中,痧毒寒凝的病证。痧胀玉衡·寒痧:“若一食积血阻于中,而服大寒之饮,则食不消、积不行、血不散,而痧毒反冰伏凝阻于中,未有得宁者矣,……是名寒痧。”先宜放痧,接服三备丸等方。 ②寒气外袭所致之痧证

分类:医学百科 > 寒痧 2009-01-06

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰于1675年。作者鉴于痧胀病症发多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉

分类:医学百科 > 痧胀玉衡 2009-01-06

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰于1675年。作者鉴于痧胀病症发多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

痧胀玉衡

痧胀玉衡 专著。三卷。清·郭志邃撰于1675年。作者鉴于痧胀病症发多、传变快,治不对症,命在须臾,遂搜求前人关痧胀的医学文献和学术经验,总其大纲,撮其要领,编成此书,系统全面地论述痧胀。上卷列痧胀发蒙论、痧胀要语及痧胀脉

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

[卷之上玉衡要语]寒痧

症之发,未者矣。而亦有其痧之为寒,非痧之有真寒也,盖因世人知痧之热,而服大寒之饮,以至于是。 然寒饮服于犯痧之人,有即愈者,有不即愈者,是何以故?夫犯痧症,必其无食、无积、无血所阻于中,方可服寒饮而 得其效。若有食、积、血

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

[卷之上玉衡要语]寒痧

症之发,未者矣。而亦有其痧之为寒,非痧之有真寒也,盖因世人知痧之热,而服大寒之饮,以至于是。 然寒饮服于犯痧之人,有即愈者,有不即愈者,是何以故?夫犯痧症,必其无食、无积、无血所阻于中,方可服寒饮而 得其效。若有食、积、血

分类:中医古籍 > 《痧胀玉衡》 2004-04-10

痧证

痧证。指证兼有腹痛者。明医指掌卷六:“忽然腹中大痛,呕吐脉沉,痧证也。藿香正气散加香附、砂仁;手足厥冷,举体转筋,理中汤。” 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母S > 2006-01-12

痧证

痧证。指证兼有腹痛者。明医指掌卷六:“忽然腹中大痛,呕吐脉沉,痧证也。藿香正气散加香附、砂仁;手足厥冷,举体转筋,理中汤。” 最后修订于 2009年1月6日 星期 15:32:06 (GMT+08:00)

分类:医学百科 > 痧证痛 2009-01-06

病名痧证属热者,主证发热狂躁。七十二痧证救治·热痧:“此系外受热邪,发热狂躁,周时不治则死。”治用三指拍曲池穴,拍出紫黯块,刺出微血。用香油钱刮两臂臑穴或胸背部。内服绿豆清汁。参见痧、阳痧、寒痧条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母R > 2006-01-12