94AB,找到 777136 条结果,当前1 - 10,用时0.1860107 秒

葆光道人眼科龙木集

葆光道人眼科龙木集 科著作。一卷。原题葆光道人撰。书中除总论眼科外,将眼科常见病证72种以问答方式编为七十二问,记述各病症状和治疗方药。但内容民《龙木论》中的眼科七十二证不同。1949年后出版《秘传眼科龙木论》时,附录了本书的全文

分类:医学百科 > 葆光道人眼科龙木集 2009-01-06

葆光道人眼科龙木集

葆光道人眼科龙木集 科著作。一卷。原题葆光道人撰。书中除总论眼科外,将眼科常见病证72种以问答方式编为七十二问,记述各病症状和治疗方药。但内容民《龙木论》中的眼科七十二证不同。1949年后出版《秘传眼科龙木论》时,附录了本书的全文

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母B > 2006-01-11

葆光道人眼科龙木集

葆光道人眼科龙木集 科著作。一卷。原题葆光道人撰。书中除总论眼科外,将眼科常见病证72种以问答方式编为七十二问,记述各病症状和治疗方药。但内容民《龙木论》中的眼科七十二证不同。1949年后出版《秘传眼科龙木论》时,附录了本书的全文

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

附·葆光道人眼科龙木集

。此乃肝经受病也。肾脏有病。应于水轮。病则满 眼黑花簇簇。雾气昏昏。视一物如二物。睹太阳如底。此肾病也。宜治肾经。余皆仿此。且夫病有多端。其说非一。今 将眼科不能言详细。妄说多端。在夫精妙。一一具载于后。 秘传眼科龙木论

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]五轮歌

风轮肝 东方生木木生风。本脏于肝在两中。饥饱不均生热毒。睛疼有翳热浸瞳。 血轮心火 心属南方火丙丁。热风流入脏中停。两头生赤涩。远视铜环似碎星。 肉轮脾土 脾属中央土最尊。肉攀睛

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]论捷法

之圣功莫大焉,且如眼生黑花者,如不患眼相似。何以辨之。切须仔细。看瞳人生黑角五六分者。乃真黑花也, 此疾因损虚房室得之。若瞳人间微小生黑角气。黑花也,因饥饱劳心得之。若热花者。只白晕侵睛。可辨也。若眼中生 翳者。从上生下者难治

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]钩割针镰法

之内。两头皆赤有息肉者。宜钩起。以铍针割取令尽。如未全尽。可再取之。以尽为度。或以镰。或以细针以 线穿。用口衔定线头牵起。以铍针折起,令离黑珠,向日割之。割了以火熨。令断其势。即不再生,不然则二三年仍前 发动。生者粘睛不落。则

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]八廓歌

细书。月中读书。皆能耗散精华。大能损目。更有驰 骋田猎。冒涉霜雪。向日延风。昼夜不息。皆是损目之因。恣一时之快意。为目病之根源。所以疾生眼目,凡有养性之 事。必须慎之。终身保息。自然无忧。永无眼目之患也。 秘传眼科龙木论

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]论昏花捷要

且夫医之法。最为多端。非则一体。不可以为轻慢。如患目昏不明。非有一状。肝肾虚。而近视不快。脾虚。而 见白花。气虚。而瞻视茫茫。血虚。则飞蝇散乱。血冷。则瞳人开张。肾虚。则瞳人缩小。或不明者。气不和也。黑花 散乱者。乃精血虚也。更

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10

[附·葆光道人眼科龙木集]七十二问

第一问。赤痛者何也。答曰。此乃五脏积毒于肝之外家。受邪热。使血乱于肝经。故目赤而痛也。服局方八正散。 局方八正散方 车前子瞿麦扁蓄滑石甘草栀子通大黄(各等分) 上咀。每服一两。水二钟。灯心七茎。煎至八分。去滓。

分类:中医古籍 > 《秘传眼科龙木论》 2004-04-10