94AB,找到 862970 条结果,当前1 - 10,用时0.1850105 秒

儒门事亲

儒门事亲为中医综合性著作[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005. 。十五卷(一作十四卷)。金·张子和撰[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M

分类:医学百科 > 儒门事亲 2015-11-06

儒门事亲研究

内容提要: 这是一部研究金元四大家之一、攻邪派代表张子和及其名著儒门事亲的专著。上编“《儒门事亲》新论”主要涉及《儒门事亲》一书本身的有关问题。首章采取纵向方式逐卷讨论,如刊本的形成、流

分类:医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 2006-08-08

儒门事亲

儒门事亲 综合性医书。十五卷(一作十四卷)。金·张子和撰。撰年不详。张氏为金元四大家之一,善用汗、吐、下三法。书中详细介绍他用三法而赅尽诸法的学术见解和各科多种病症的临床实践。有不少精辟的论述和创见,并附较多治案。相传此书系张氏向麻知

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母R > 2006-01-12

儒门事亲

儒门事亲 综合性医书。十五卷(一作十四卷)。金·张子和撰。撰年不详。张氏为金元四大家之一,善用汗、吐、下三法。书中详细介绍他用三法而赅尽诸法的学术见解和各科多种病症的临床实践。有不少精辟的论述和创见,并附较多治案。相传此书系张氏向麻知

分类:医源资料库 > 中医词典 > 其他 > 2006-01-12

儒门事亲后序

哉!愚不学,恐成后人之 诮,幸柏崖之去, 然日夜是惧,不敢语尽以力。至于析微剖奥,剔谬辨非,尚俟后之君子。 嘉靖十九年岁次庚子孟冬朔日 钱唐者相闻忠机于南圃陋室中 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10

儒门事亲后序

哉!愚不学,恐成后人之 诮,幸柏崖之去, 然日夜是惧,不敢语尽以力。至于析微剖奥,剔谬辨非,尚俟后之君子。 嘉靖十九年岁次庚子孟冬朔日 钱唐者相闻忠机于南圃陋室中 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10

重刊儒门事亲

者数载矣。近得是书,如获宝璐,执是以证,何虑臆说之能惑!惜其板 久失传,本多亥豕之讹。因付儒医闻忠,校订锓梓,与世之事亲者共云。 嘉靖辛丑三月戊子,复元道人邵辅序 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10

重刊儒门事亲

者数载矣。近得是书,如获宝璐,执是以证,何虑臆说之能惑!惜其板 久失传,本多亥豕之讹。因付儒医闻忠,校订锓梓,与世之事亲者共云。 嘉靖辛丑三月戊子,复元道人邵辅序 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10

新刻儒门事亲

广其传。惟冀此书,与立斋之书,并行于世,可以泻则师戴人,可以补则师立斋 ,无致补泻之偏胜,使斯民同跻于仁寿之域矣! 正德辛卯八月望日渡边荣元安甫书于洛阳松下睡鹤轩 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10

新刻儒门事亲

广其传。惟冀此书,与立斋之书,并行于世,可以泻则师戴人,可以补则师立斋 ,无致补泻之偏胜,使斯民同跻于仁寿之域矣! 正德辛卯八月望日渡边荣元安甫书于洛阳松下睡鹤轩 儒门事亲 金 张从正 公元1127年—1279年

分类:中医古籍 > 《儒门事亲》 2004-04-10