94AB,找到 1136957 条结果,当前1 - 10,用时0.5130293 秒

灵枢

灵枢为书名。又称《灵枢》。与《黄帝内经素问》合称《内经》。《九卷》《针经》《九灵》《九虚》均指此书而言。宋·史崧以家藏旧本校刊后,分成二十四卷,共八十一篇。本书主要论述九针、经络、脏腑、穴、刺法以及疾病诊断、治疗等。为针灸学的经典著

分类:医学百科 > 灵枢 2015-11-06

灵枢直译

内容提要: 灵枢是《黄帝内经》的重要组成部分,是祖国医学文献中一最早的经典著作。内容十分丰富,凡十二,八十一篇,详述了中医的基础理论,阴阳五行,脏腑生理、病理,病症、诊断及

分类:医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 2006-08-08

灵枢

灵枢即《黄帝内经灵枢》是现存最早的中医理论著作,约成书于战国时期[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.。《黄帝内经灵枢》为书名,原书9共81篇,又称《灵枢经》、《针经》

分类:医学百科 > 灵枢经 2016-04-21

部位

部位者,头、面、胸、背、胁、腹、手、足,各有所属之 部、所主之位也。 头为三阳之首,三阳者太阳也,自印堂,至额颅,上巅顶,从脑下项,皆足太阳经脉之部,故曰头为三阳 之首也。两颧属肾,刺热论云∶色荣颧,其热内连肾也。两目为肝之窍

分类:中医古籍 > 《医学真传》 2004-04-10

[四]校正灵枢·经脉经文

《素·阳明脉解》同。盖古本《 灵枢》如是。且《脉解》不释“心动”二字,是上属“惊”字为说。 甚。 《素·脉解》于“病至”作“甚”,“甚”作“病至”,与此互异。释经文当从脉解改 正。 盖“闭户牖”以上,为卫气自之症;“上高”以下,为卫气大实

分类:中医古籍 > 《研经言》 2004-04-10

灵枢经

灵枢经为书名。明·夏英撰。内容据《十四经发挥》注释《黄帝内经灵枢·经脉》。现存有手写本[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:398. 。 《灵枢经脉翼》为经脉著作。三。明·夏

分类:医学百科 > 灵枢经脉翼 2015-06-11

[四]校正灵枢·经脉经文

《素·阳明脉解》同。盖古本《 灵枢》如是。且《脉解》不释“心动”二字,是上属“惊”字为说。 甚。 《素·脉解》于“病至”作“甚”,“甚”作“病至”,与此互异。释经文当从脉解改 正。 盖“闭户牖”以上,为卫气自之症;“上高”以下,为卫气大实

分类:中医古籍 > 《研经言》 2004-04-10

十二经脉

概述十二经脉为经络分类名[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:9.。出黄帝内经灵枢·海论。十二经脉是人体手、足三阴三阳十二条主要脉的合,为经络系统的主体[参考资料] 中医药学名词

分类:医学百科 > 十二经脉 2016-04-17

[灵枢经文]灵枢经脉

衄。口等症胗。疮也。)大腹水肿。(土病则不能制水也。)膝膑肿痛。循膺乳气街股伏兔 外廉足跗上皆痛。中指不用。(皆阳明经脉之所及。)气盛。则身以前皆热其有余于胃。则 消谷善饥。溺色黄。(此阳明实热。在经在脏之辨也。)气不足。则身以前皆寒栗。

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10

[灵枢经文]灵枢经脉

衄。口等症胗。疮也。)大腹水肿。(土病则不能制水也。)膝膑肿痛。循膺乳气街股伏兔 外廉足跗上皆痛。中指不用。(皆阳明经脉之所及。)气盛。则身以前皆热其有余于胃。则 消谷善饥。溺色黄。(此阳明实热。在经在脏之辨也。)气不足。则身以前皆寒栗。

分类:中医古籍 > 《针灸逢源》 2004-04-10